Trang chủ Hợp tác quốc tế
Liên kết đào tạo
Công ty Cường Quốc
Chủ nhật, 02 Tháng 3 2014 08:12

Biên bản hợp tác

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Hợp tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Hôm nay ngày 12 tháng 11 năm 2009 , tại văn phòng Trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam, hai bên chúng tôi gồm:

A. TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG QUẢNG NAM

Địa chỉ: Số 03 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại/Fax: 05103 811575

B. CÔNG TY TNHH CƯỜNG QUỐC

Địa chỉ: 39 Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại/Fax: 0510 2240480 Fax : 0510 3813473

Căn cứ nhu cầu và năng lực hai bên, với thiện chí hợp tác, đã thỏa thuận cùng nhau ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo với các nội dung như sau:

  • Về đào tạo:

Hai bên thống nhất liên kết hợp tác đào tạo nhằm cung ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp hàng năm.Nhà trường cam kết tổ chức đào tạo phù hợp với thực tiễn yêu cầu của doanh nghiệp trong các ngành liên quan. Trong trường hợp sinh viên tốt nghiệp đến doanh nghiệp làm việc chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp, nhà trường cam kết tổ chức đào tạo bồi dưỡng bổ sung miễn phí để sinh viên làm việc tốt tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tham gia ý kiến hiệu chỉnh chương trình đào tạo chuyên ngành của nhà trường để đáp ứng thực tiễn nhu cầu làm việc tại doanh nghiệp. Nhà trường cam kết tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình đảm bảo sinh viên ra trường đạt yêu cầu doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cử cán bộ cùng nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp hàng năm gồm các kế hoạch giao lưu giữa doanh nghiệp và sinh viên, kế hoạch kiến tập, thực tập, thực hành và tuyển dụng.

Doanh nghiệp sẵn sàng cử cán bộ tham gia các chương trình giao lưu định hướng nghề nghiệp do nhà trường tổ chức nhằm trang bị kiến thức thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên.

  • Về thực hành, thực tập:

Doanh nghiệp cam kết tiếp nhận sinh viên ngành học liên quan đến doanh nghiệp thực tập theo chương trình đào tạo của nhà trường và hỗ trợ sinh viên hoàn thành kết quả thực tập.

Doanh nghiệp cùng nhà trường ký kết các điều khoản tổ chức thực hành cho sinh viên tại doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên được học hỏi thực tế và tiếp xúc với các công nghệ, thiết bị tiên tiến đang áp dụng tại doanh nghiệp.

Nhà trường cử giáo viên hướng dẫn phụ trách các nhóm sinh viên đến thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, đảm bảo sinh viên chấp hành tốt mọi quy định tại doanh nghiệp và thực hiện hiệu quả nội dung ký kết hợp tác giữa 2 bên.

  • Tuyển dụng:

Doanh nghiệp tạo điều kiện tuyển dụng những sinh viên đã thực tập tốt tại doanh nghiệp và quan tâm hỗ trợ các suất học bổng khuyến học định hướng cho sinh viên giỏi vượt khó học tập tốt chuyên ngành liên quan.

Doanh nghiệp phối hợp nhà trường trong việc tuyển dụng sinh viên ra trường đáp ứng yêu cầu công việc và phối hợp nhà trường thực hiện theo dõi đánh giá quá trình thử việc của sinh viên để lập phiếu yêu cầu đào tạo bổ sung.

Doanh nghiệp sẵn sàng tham gia ngày hội việc làm do nhà trường tổ chức hàng năm cho sinh viên ra trường và dành các vị trí tuyển dụng ưu tiên cho sinh viên ngành học liên quan.

Sau khi bàn bạc đi đến thống nhất các nội dung đã ký kết như trên, hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản hợp tác đào tạo sinh viên theo nhu cầu Doanh nghiệp vì mục đích chung phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho cộng đồng Doanh nghiệp. Biên bản ghi nhớ được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 2 bản.

BÊN A BÊN B
TRƯỜNG CĐ PHƯƠNG ĐÔNG QN CÔNG TY TNHH CƯỜNG QUỐC
 
Công ty SX&LR Ô tô Chu Lai Trường Hải
Chủ nhật, 02 Tháng 3 2014 07:56

Biên bản hợp tác với công ty SX&LR Ô tô Chu Lai Trường Hải BIÊN BẢN GHI NHỚ Hợp tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Hôm nay ngày 06 tháng 11 năm 2009 , tại văn phòng Công ty SX&LR Ôtô Chu Lai Trường Hải tỉnh Quảng Nam, hai bên chúng tôi gồm:

A. TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG QUẢNG NAM

Địa chỉ: Số 03 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại/Fax: (0510)3810718 - 3811325 - 2211670

B. CÔNG TY SẢN XUẤT & LẮP RÁP ÔTÔ CHU LAI - TRƯỜNG HẢI

Địa chỉ: KCN Tam Hiệp, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510 3565325 / 3567666 Fax: 0510 3565324

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Căn cứ nhu cầu và năng lực hai bên, với thiện chí hợp tác, đã thỏa thuận cùng nhau ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo với các nội dung như sau:

1. Về đào tạo:

1.1. Hai bên thống nhất liên kết hợp tác đào tạo nhằm cung ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp hàng năm. Nhà trường cam kết tổ chức đào tạo phù hợp với thực tiễn yêu cầu của doanh nghiệp trong các ngành liên quan. Trong trường hợp sinh viên tốt nghiệp đến doanh nghiệp làm việc chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp, nhà trường cam kết tổ chức đào tạo bồi dưỡng bổ sung miễn phí để sinh viên làm việc tốt tại doanh nghiệp.

1.2. Doanh nghiệp tham gia ý kiến hiệu chỉnh chương trình đào tạo chuyên ngành của nhà trường để đáp ứng thực tiễn nhu cầu làm việc tại doanh nghiệp. Nhà trường cam kết tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình đảm bảo sinh viên ra trường đạt yêu cầu doanh nghiệp.

1.3. Doanh nghiệp cử cán bộ cùng nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp hàng năm gồm các kế hoạch giao lưu giữa doanh nghiệp và sinh viên, kế hoạch kiến tập, thực tập, thực hành và tuyển dụng.

1.4. Doanh nghiệp sẵn sàng cử cán bộ tham gia các chương trình giao lưu định hướng nghề nghiệp do nhà trường tổ chức nhằm trang bị kiến thức thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên.

2. Về thực hành, thực tập:

2.1. Doanh nghiệp cam kết tiếp nhận sinh viên ngành học liên quan đến doanh nghiệp thực tập theo chương trình đào tạo của nhà trường và hỗ trợ sinh viên hoàn thành kết quả thực tập.

2.2. Doanh nghiệp cùng nhà trường ký kết các điều khoản tổ chức thực hành cho sinh viên tại doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên được học hỏi thực tế và tiếp xúc với các công nghệ, thiết bị tiên tiến đang áp dụng tại doanh nghiệp.

2.3. Nhà trường cử giáo viên hướng dẫn phụ trách các nhóm sinh viên đến thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, đảm bảo sinh viên chấp hành tốt mọi quy định tại doanh nghiệp và thực hiện hiệu quả nội dung ký kết hợp tác giữa 2 bên.

3. Tuyển dụng:

3.1. Doanh nghiệp tạo điều kiện tuyển dụng những sinh viên đã thực tập tốt tại doanh nghiệp và quan tâm hỗ trợ các suất học bổng khuyến học định hướng cho sinh viên giỏi vượt khó học tập tốt chuyên ngành liên quan.

3.2. Doanh nghiệp phối hợp nhà trường trong việc tuyển dụng sinh viên ra trường đáp ứng yêu cầu công việc và phối hợp nhà trường thực hiện theo dõi đánh giá quá trình thử việc của sinh viên để lập phiếu yêu cầu đào tạo bổ sung.

3.3. Doanh nghiệp sẵn sàng tham gia ngày hội việc làm do nhà trường tổ chức hàng năm cho sinh viên ra trường và dành các vị trí tuyển dụng ưu tiên cho sinh viên ngành học liên quan.

Sau khi bàn bạc đi đến thống nhất các nội dung đã ký kết như trên, hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản hợp tác đào tạo sinh viên theo nhu cầu Doanh nghiệp vì mục đích chung phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho cộng đồng Doanh nghiệp. Biên bản ghi nhớ được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 2 bản.

BÊN A                                                                                                                         BÊN B

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG QUẢNG NAM                                                 CÔNG TY SẢN XUẤT & LẮP RÁP ÔTÔ CHU LAI - TRƯỜNG HẢI

 


Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING