Trang chủ Đào tạo Hệ Trung Cấp Thông tin đào tạo Kế hoach Thi Tốt nghiệp bậc Trung cấp, hệ Chính quy năm 2015

Kế hoach Thi Tốt nghiệp bậc Trung cấp, hệ Chính quy năm 2015

 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Để thực hiện kỳ thi tốt nghiệp năm 2015 đạt kết quả tốt, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, thể hiện sự công bằng, khách quan. Nay nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp khóa thi ngày 18, 19/4/2015 như sau:

I .Kế hoạch chung:

1. Ôn thi : (từ ngày 26/3/2015 đến 29/3/2015)

Ngành

Môn thi

Học phần được ôn thi

Thời gian

Số tiết

GV ôn thi

Môn thi chung

Chính trị

Chính trị

7h00 ngày 29/3/15

5

T. Hiếu

Bậc TC khóa 2012-2015,

2013-2016

Toán

Toán

7h00 ngày 27/3/15

5

T. Nguyên

13h00 ngày 27/3/15

4

T. Mai

Văn

Văn

18h00 ngày 27/3/15

4

C. Nhân

Kế toán doanh nghiệp

Lý thuyết tổng hợp

Nguyên lý Kế toán, Kế toán doanh nghiệp 1, 2, 3

7h00

ngày 28/3/15

5

C. Thu Sương

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành tổng hợp

13h00

Ngày 28/3/15

5

C.

Hành chính Văn thư

Lý thuyết tổng hợp

Nghiệp vụ lưu trữ, nghiệp vụ văn thư

7h00

ngày 28/3/15

5

T. Hoành

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành tổng hợp

13h00

Ngày 28/3/15

5

T. Mai

Điện CN&DD

 

Lý thuyết tổng hợp

Cơ sở kỹ thuật điện, Cung cấp điện, Trang bị điện

7h00

ngày 28/3/15

5

T. Tám

Thực hành nghề nghiệp

Hướng dẫn hoàn thành đề tài tốt nghiệp

Lịch theo GV hướng dẫn

Xây dựng cầu đường, Xây dựng dân dụng

Lý thuyết tổng hợp

Cơ xây dựng, Kết cấu công trình

7h00

ngày 28/3/15

5

T.Hợi

Thực hành nghề nghiệp

Hướng dẫn hoàn thành đề tài tốt nghiệp

Lịch theo GV hướng dẫn

Kỹ thuật Dược

 

Lý thuyết nghề

1. Dược liệu

2. Bào chế

3. Bảo quản thuốc

28,29/3/2015

15

T. Bình

T. Thạch

T. Khánh

Thực hành nghề

1. Hóa dược

2. Bào chế

3. Dược liệu

28,29/3/2015

5

T. Bình

C. Thắm

Điều dưỡng

 

Lý thuyết nghề

1. Điều dưỡng nội

2. Điều dưỡng ngoại

3. Điều dưỡng nhi khoa

4. Điều dưỡng cơ bản

5. Kỹ thuật điều dưỡng

26, 27, 28,29/3/2015

20

C. Hoàng

C. Châu

C. Thủy

C Tâm

Thực hành nghề

1. Điều dưỡng cơ bản

2. Kỹ thuật điều dưỡng.

27, 28,29/3/2015

5

T. Tâm

C. Thái

2. Họp hội đồng xét điều kiện dự thi:

Thời gian và địa điểm: 8h00 ngày 25/3/2015 tại phòng hội đồng.

3. Thi tốt nghiệp:

            Tập trung giám thị coi thi phổ biến quy chế coi thi: 14h00 ngày 17/4/2015

            Tập trung thí sinh phổ biến quy chế thi, phòng thi và kiểm tra các sai sót: 15h00 ngày 17/4/2015 (Nếu có sai sót thì phải chỉnh sửa ngay tại Phòng thi).

            Lịch thi:

Ngày thi

Thời gian thi

Môn thi

Khối ngành

Hình thức thi

Thời lượng làm bài

18/4/2015

7h30-9h30

Chính trị

Các ngành bậc TCCN

Các ngành bậc TC nghề

Tự luận

120 phút

13h30-15h30

Lý thuyết tổng hợp

Lý thuyết nghề

Kế toán, Hành chính văn thư, XDDD, XDCĐ, Điện công nghiệp & dân dụng, Điều dưỡng, Kỹ thuật dược

Tự luận

120 phút

15h30-17h00

Vật lý

Các ngành bậc TCCN, TCN (hệ 3 năm khóa 2012-2015, 2013-2016)

Trắc nghiệm

90 phút

19/4/2015

7h30-11h00

Bảo vệ đề tài tốt nghiệp

XDCĐ, XDDD, Điện công nghiệp & dân dụng

Bảo vệ

20 phút/01 HS

7h30-10h00

Thực hành tổng hợp

Kế toán, Hành chính Văn thư

Tự luận

150 phút

13h30-15h00

Toán

Các ngành bậc TCCN, TCN (hệ 3 năm khóa 2012-2015, 2013-2016)

Trắc nghiệm

90 phút

15h30-17h00

Văn

Các ngành bậc TCCN, TCN (hệ 3 năm khóa 2012-2015, 2013-2016)

Tự luận

90 phút

19/4/2015

7h00 – 17h00

Thực hành nghề

Kỹ thuật Dược

Điều dưỡng

Vấn đáp + Thực hiện quy trình kỹ thuật

4. Chấm thi:

- Tập trung giám khảo phổ biến quy chế chấm thi: 7h30 ngày 20/4/2015

- Chấm thi: từ 20/4/2015 đến 22/4/2015

5. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp:

- Thời gian: 13h00 ngày 23/4/2015

- Địa điểm: Phòng Hội đồng

6. Công bố kết quả thi tốt nghiệp: 15h00 ngày 23/4/2015

7. Nhận đơn phúc khảo bài thi:

- Thời gian: Từ ngày 24/4/2015 - 05/5/2015

- Địa điểm: Phòng Đào tạo & QLHSSV.

8. Chấm bài phúc khảo:06/5/2015

9. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung (nếu có):

- Thời gian: 13h00 ngày 07/5/2015 tại phòng Hội đồng.

10. Công bố điểm phúc khảo:15h00 ngày 07/5/2015

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING