Trang chủ Đào tạo Hệ Trung Cấp Thông tin đào tạo KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BẬC SƠ CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2012-2013

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BẬC SƠ CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2012-2013

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BẬC SƠ CẤP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2012-2013

 

 

 

Để thực hiện kỳ thi tốt nghiệp Bậc Sơ cấp - Hệ chính quy khóa 2012-2013 đạt kết quả tốt, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, thể hiện sự công bằng, khách quan. Nay nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp như sau:

I. Kế hoạch chung:

1. Ôn thi : (từ ngày 18/5/2013 đến 19/5/2013)

Ngành

Môn thi

Học phần được ôn thi

Lịch ôn

Số tiết

GV ôn thi

Phòng

Thời gian

Ngày

Dược

1. Môn Điều kiện

Chính trị

7h00

18/5/2013

5

C.Dung

209

2. Lý thuyết nghề

Tích hợp

Dược liệu

Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế

13h30

 

 

19/5/2013

 

5

 

 

 

5

 

T. Chính

 

 

 

T. Khánh

209

Sử dụng thuốc

7h00

 

19/5/2013

3. Thực hành nghề

Tích hợp

Bào chế

Dược liệu

17h30

 

18/5/2013

5

Khoa Y dược

209

2. Họp hội đồng xét điều kiện dự thi:

Thời gian và địa điểm: 8h00 ngày 16/5/2013 tại phòng hội đồng.

3. Thi tốt nghiệp:

3.1.  Tập trung giám thị coi thi phổ biến quy chế coi thi: 14h00 ngày 07/6/2013

3.2.  Tập trung thí sinh phổ biến quy chế thi, phòng thi và kiểm tra các sai sót: 7h00 ngày 08/6/2013 (Nếu có sai sót thì phải chỉnh sửa ngay tại Phòng thi).

3.3.  Lịch thi:

Ngày thi

Thời gian thi

Môn thi

Hình thức thi

Thời lượng làm bài

Ghi chú

08/6/2013

8h00-9h00

Chính trị

Trắc nghiệm

60 phút

 

13h30-15h30

Lý thuyết nghề

Viết

120 phút

 

09/6/2013

7h30-11h00

Thực hành nghề

Thực hiện quy trình kỹ thuật

 

 

4. Chấm thi:

4.1. Tập trung giám khảo phổ biến quy chế chấm thi: 7h30 ngày 10/6/2013

4.2. Chấm thi: từ 10/6/2013 đến 12/6/2013

5. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp:

5.1.  Thời gian: 13h00 ngày 14/6/2013

5.2.  Địa điểm: Phòng Hội đồng

6. Công bố kết quả thi tốt nghiệp: 8h00 ngày 17/6/2013

7. Nhận đơn phúc khảo bài thi:

7.1.  Thời gian: Từ ngày 17/6/2013 - 01/7/2013

7.2.  Địa điểm: Phòng Đào tạo

7.3.  Bộ phận nhận đơn: Ban Thư ký

8. Chấm bài phúc khảo:02/7/2013

9. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung (nếu có):

9.1.  Thời gian: 13h00 ngày 03/7/2013

9.2.  Địa điểm: Phòng Hội đồng

10. Công bố điểm phúc khảo: 15h00 ngày 04/7/2013.

 

Nơi nhận:

-          Bộ GD&ĐT;

-          HĐQT, BGH;

-          Các phòng, ban, Khoa;

-          GVCN, HSSV;

-          Lưu ĐT,VT.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING