Trang chủ Đào tạo Hệ Trung Cấp Thông tin đào tạo KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG, THI LẠI TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2011-2013, 2010-2013

KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG, THI LẠI TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2011-2013, 2010-2013

KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG, THI LẠI TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG  HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2011-2013, 2010-2013

 

Để thực hiện kỳ thi lại tốt nghiệp Bậc Trung cấp, Cao đẳng hệ chính quy khóa 2011-2013, 2010-2013 đạt kết quả tốt, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, thể hiện sự công bằng, khách quan. Nay nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp như sau:

I. Kế hoạch chung:

1. Ôn thi : (từ ngày 12/5/2013 đến 24/5/2013)

Ngành

Môn thi

Học phần được ôn thi

Lịch ôn

Số tiết

GV ôn thi

Phòng

Thời gian

Ngày

BẬC CAO ĐẲNG

 

 

 

 

 

 

Môn chung

1. Môn điều kiện

Tích hợp:

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng

 

13h00

12/5/2013

5

C.Tuyết

307

Quản trị kinh doanh

2. Kiến thức Cơ sở ngành

Tích hợp:

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

 

 

21/5/2013

 

 

204

7h00

 

4

C. Duy

3. Kiến thức Chuyên môn

Tích hợp:

 

 

21/5/2013

 

 

204

Quản trị Marketting

13h45

4

C. Tuyết Sương

Quản trị sản xuất

 

 

 

 

T. Phong

Kế toán

2. Kiến thức Cơ sở ngành

Tích hợp:

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

 

 

21/5/2013

 

 

204

7h00

 

4

C. Duy

3. Kiến thức Chuyên môn

Tích hợp:

Kế toán tài chính 1,2,3

 

13h45

21/5/2013

4

C. Thu Sương

Khoa kinh tế

BẬC TRUNG CẤP

Kỹ thuật Dược

1. Môn điều kiện

Chính trị

7h00

18/5/2013

5

C. Dung

P.209

2. Lý thuyết nghề

Tích hợp

Dược liệu

Bào chế đại cương và bào chế các dạng thuốc: Cao thuốc, cồn thuốc, rượu thuốc, dung dịch thuốc, thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ, thuốc đặt, viên nén, viên tròn.

Bảo quản thuốc

 

13h30

 

19/5/2013

 

 

5

 

 

Thầy Chính

P.209

 

3. TH nghề

Tích hợp

Hóa dược

Bào chế

Dược liệu

17h30

18/5/2013

5

Khoa Y dược

P.209

 

QTDVGTTDTT

1. Môn điều kiện

Chính trị

7h00

18/5/2013

5

C. Dung

P.209

 

2. Lý thuyết nghề

Tích hợp

Tâm lý học

Quản trị doanh nghiệp

 

7h00

22/5/2012

 

 

5

C. Dung + C. Thu Sương

P.202

 

3. TH nghề

Bóng đá

Bơi

13h00

22/5/2012

5

Khoa GDTC

 

 

Tin học

1. Môn chung

Chính trị

7h00

18/5/2013

5

C. Dung

P.209

 

2. Lý thuyết TH

Tích hợp:

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Linh kiện điện tử

 

7h00

22/5/2012

 

 

5

 

T. An + T. Việt

P.204

 

3. Thực hành nghề nghiệp

Hướng dẫn hoàn thành đề tài tốt nghiệp    

 

 

 

 

Lịch theo GV hướng dẫn

Văn phòng khoa

 

Kế toán

1. Môn chung

Chính trị

7h00

18/5/2013

5

C. Dung

P.209

 

2. Lý thuyết TH

Tích hợp

Nguyên lý Kế toán, Kế toán doanh nghiệp 1, 2, 3

 

7h00

22/5/2013

 

 

5

C. Thu Sương

 

 

3. Thực hành nghề nghiệp

Thực  hành tổng hợp

13h00

22/5/2013

5

C. Ly Ly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Họp hội đồng xét điều kiện dự thi:

Thời gian và địa điểm: 8h00 ngày 16/5/2013 tại phòng hội đồng.

3. Thi tốt nghiệp:

3.1.                      Tập trung giám thị coi thi phổ biến quy chế coi thi: 14h00 ngày 07/6/2013

3.2.                      Tập trung thí sinh phổ biến quy chế thi, phòng thi và kiểm tra các sai sót: 7h00 ngày 08/6/2013 (Nếu có sai sót thì phải chỉnh sửa ngay tại Phòng thi).

3.3.                      Lịch thi:

Ngày thi

Buổi thi

Thời gian thi

Môn thi

Khối ngành

Hình thức thi

Thời lượng làm bài

08/6/2013

Sáng

8h00-10h00

Môn điều kiện

Các ngành Bậc Cao đẳng

Viết

120 phút

8h00-9h00

Môn điều kiện

Môn chung

Các ngành bậc Trung cấp nghề

Các ngành bậc TC chuyên nghiệp

Trắc nghiệm

60 phút

Chiều

13h30-15h30

Môn cơ sở ngành

Lý thuyết TH, nghề

Các ngành Bậc Cao đẳng, Trung cấp

Viết

120 phút

16h00 – 17h00

Toán

Các ngành bậc TCCN, TCN (hệ 3 năm khóa 2010-2013)

Trắc nghiệm

60 phút

09/6/2013

Sáng

7h30-10h00

Môn chuyên ngành

Thực hành tổng hợp

Bảo vệ đề tài TN

Các ngành Bậc Cao đẳng

Các ngành bậc TC chuyên nghiệp

Viết

150 phút

BVĐTTN

7h30- 11h00

Thực hành nghề

Các ngành bậc Trung cấp nghề

Vấn đáp và thực hiện quy trình kỹ thuật

Chiều

13h30-14h30

Các ngành bậc TCCN, TCN (hệ 3 năm khóa 2010-2013)

Trắc nghiệm

60 phút

15h00-17h00

Văn

Các ngành bậc TCCN, TCN (hệ 3 năm khóa 2010-2013, 2011-2014)

Viết

120 phút

 

4. Chấm thi:

4.1. Tập trung giám khảo phổ biến quy chế chấm thi: 7h30 ngày 10/6/2013

4.2. Chấm thi: từ 10/6/2013 đến 12/6/2013

5. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp:

5.1.                      Thời gian: 13h00 ngày 14/6/2013

5.2.                      Địa điểm: Phòng Hội đồng

6. Công bố kết quả thi tốt nghiệp: 8h00 ngày 17/6/2013

7. Nhận đơn phúc khảo bài thi:

7.1.                      Thời gian: Từ ngày 17/6/2013 - 01/7/2013

7.2.                      Địa điểm: Phòng Đào tạo

7.3.                      Bộ phận nhận đơn: Ban Thư ký

8. Chấm bài phúc khảo:02/7/2013

9. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung (nếu có):

9.1.                      Thời gian: 13h00 ngày 03/7/2013

9.2.                      Địa điểm: Phòng Hội đồng

10. Công bố điểm phúc khảo: 15h00 ngày 04/7/2013

 

LẬP KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING