Trang chủ Đào tạo Hệ Trung Cấp Thông tin đào tạo KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2011-2013

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2011-2013

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2011-2013

 

Để thực hiện kỳ thi tốt nghiệp Bậc Cao đẳng liên thông hệ chính quy khóa 2011-2013 đạt kết quả tốt, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, thể hiện sự công bằng, khách quan. Nay nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp như sau:

I. Kế hoạch chung:

1. Ôn thi : (từ ngày 12/5/2013 đến 19/5/2013)

Ngành

Môn thi

Học phần được ôn thi

Lịch ôn

Số tiết

GV ôn thi

Phòng

Thời gian

Ngày

BẬC CAO ĐẲNG

 

 

 

 

 

 

Dược (54)

1. Môn điều kiện

Tích hợp:

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng

13h00

12/5/2013

5

C.Tuyết

307

2. Kiến thức Cơ sở ngành

Tích hợp:

Hóa dược

Dược lý

 

18/5/2013

 

 

307

7h00

13h00

5

5

T. Ngọc

T. Khánh

3. Kiến thức Chuyên môn

Tích hợp:

 

 

18/5/2013

 

 

Dược liệu

17h30

5

T. Tân

Bào chế

7h00

19/5/2013

5

T. Khánh

Kinh tế dược

13h00

5

T. Chính

Quản lý tồn trữ thuốc

17h30

5

T. Hùng

Điều dưỡng (29)

1. Môn điều kiện

Tích hợp:

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng

13h00

12/5/2013

5

C.Tuyết

307

2. Kiến thức Cơ sở ngành

Tích hợp:

Điều dưỡng cơ sở

Y đức

 

18/5/2013

 

 

 

 

7h00

13h00

5

5

C. Tâm T. Hùng

107

 

3. Kiến thức Chuyên môn

Tích hợp:

Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

Chăm sóc người bệnh cấp cứu & CSTC

17h30

18/5/2013

5

C. Yến

107

 

Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

7h00

19/5/2013

5

C. Châu

 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em

13h00

5

C. Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Họp hội đồng xét điều kiện dự thi:

Thời gian và địa điểm: 8h00 ngày 16/5/2013 tại phòng hội đồng.

3. Thi tốt nghiệp:

3.1.      Tập trung giám thị coi thi phổ biến quy chế coi thi: 14h00 ngày 07/6/2013

3.2.      Tập trung thí sinh phổ biến quy chế thi, phòng thi và kiểm tra các sai sót: 7h00 ngày 08/6/2013 (Nếu có sai sót thì phải chỉnh sửa ngay tại Phòng thi).

3.3.      Lịch thi:

Ngày thi

Thời gian thi

Môn thi

Khối ngành

Hình thức thi

Thời lượng làm bài

08/6/2013

8h00-10h00

Môn điều kiện

Tất cả các khối ngành

Viết

120 phút

13h30-15h30

Môn cơ sở ngành

Tất cả các khối ngành

Viết

120 phút

09/6/2013

7h30-10h00

Môn chuyên ngành

Tất cả các khối ngành

Viết

150 phút

4. Chấm thi:

4.1. Tập trung giám khảo phổ biến quy chế chấm thi: 7h30 ngày 10/6/2013

4.2. Chấm thi: từ 10/6/2013 đến 12/6/2013

5. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp:

5.1.                      Thời gian: 13h00 ngày 14/6/2013

5.2.                      Địa điểm: Phòng Hội đồng

6. Công bố kết quả thi tốt nghiệp: 8h00 ngày 17/6/2013

7. Nhận đơn phúc khảo bài thi:

7.1.                      Thời gian: Từ ngày 17/6/2013 - 01/7/2013

7.2.                      Địa điểm: Phòng Đào tạo

7.3.                      Bộ phận nhận đơn: Ban Thư ký

8. Chấm bài phúc khảo:02/7/2013

9. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung (nếu có):

9.1.                      Thời gian: 13h00 ngày 03/7/2013

9.2.                      Địa điểm: Phòng Hội đồng

10. Công bố điểm phúc khảo: 15h00 ngày 04/7/2013

 

LẬP KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING