Trang chủ Đào tạo Hệ Trung Cấp Thông tin đào tạo Thông báo Kế hoạch Thi Tốt nghiệp Trung cấp nghề Chính quy - đợt 25,26/10/2014

Thông báo Kế hoạch Thi Tốt nghiệp Trung cấp nghề Chính quy - đợt 25,26/10/2014

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP BẬC TRUNG CẤP NGHỀ

HỆ CHÍNH QUY - KHÓA THI NGÀY 25,26/10/2014

Để thực hiện kỳ thi tốt nghiệp năm 2014 đạt kết quả tốt, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực, thể hiện sự công bằng, khách quan. Nay nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp khóa thi ngày 25,26/10/2014 như sau:

1. Ôn thi : (từ ngày 04/10/2014 đến 05/10/2014)

Ngành

Môn thi

Học phần được ôn thi

Thời gian

Số tiết

GV ôn thi

Môn thi chung

Chính trị

Chính trị

7h00ngày 04/10/2014

5

Thầy Hiếu

Kỹ thuật Dược

(28)

Lý thuyết nghề

1. Dược liệu

2. Bào chế đại cương và bào chế các dạng thuốc: Cao thuốc, cồn thuốc, rượu thuốc, dung dịch thuốc, thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ, thuốc đặt, viên nén, viên tròn.

3. Bảo quản thuốc

04,05/10/2014

15

T. Bình

T. Thạch

T. Khánh

Thực hành nghề

1. Hóa dược

2. Bào chế

3. Dược liệu

04,05/10/2014

5

T. Khánh

2. Họp hội đồng xét điều kiện dự thi:

Thời gian và địa điểm: 8h00 ngày 02/10/2014 tại phòng hội đồng.

3. Thi tốt nghiệp:

            Tập trung giám thị coi thi phổ biến quy chế coi thi: 14h00 ngày 24/10/2014

            Tập trung thí sinh phổ biến quy chế thi, phòng thi và kiểm tra các sai sót: 15h00 ngày 24/10/2014 (Nếu có sai sót thì phải chỉnh sửa ngay tại Phòng thi).

            Lịch thi:

Ngày thi

Thời gian thi

Môn thi

Khối ngành

Hình thức thi

Thời lượng làm bài

25/10/2014

7h30-9h30

Chính trị

TC nghề

Viết

120 phút

13h30-15h30

Lý thuyết nghề

Kỹ thuật dược

Viết

120 phút

26/10/2014

7h00 – 11h00

Thực hành nghề

Kỹ thuật Dược

Vấn đáp + Thực hiện quy trình kỹ thuật

 4. Chấm thi:

4.1. Tập trung giám khảo phổ biến quy chế chấm thi: 7h30 ngày 27/10/2014

4.2. Chấm thi: từ 27/10/2014 đến 29/10/2014

5. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp:

            Thời gian: 13h00 ngày 30/10/2014

            Địa điểm: Phòng Hội đồng

6. Công bố kết quả thi tốt nghiệp: 8h00 ngày 31/10/2014

7. Nhận đơn phúc khảo bài thi:

            Thời gian: Từ ngày 01/11/2014 - 10/11/2014

            Địa điểm: Phòng Đào tạo & QLHSSV.

            Bộ phận nhận đơn: Ban Thư ký

8. Chấm bài phúc khảo: 11/11/2014

9. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung (nếu có):

            Thời gian: 13h00 ngày 12/11/2014

            Địa điểm: Phòng Hội đồng

10. Công bố điểm phúc khảo:15h00 ngày 12/11/2014

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING